Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 12. juni 2014

Arve Kambe

leder og ordfører