Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Navs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 4. november 2014

Martin Kolberg

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører