Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 20. november 2014

Geir Pollestad

Frank Bakke-Jensen

leder

ordfører