Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Dette dokument

  • Innst. 67 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 3:6 (2013–2014)
  • Dato: 25.11.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 71

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 25. november 2014

Martin Kolberg

Michael Tetzschner

leder

ordfører