Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU

Dette dokument

  • Innst. 211 S (2014–2015)
  • Kildedok: Meld. St. 13 (2014–2015)
  • Dato: 19.03.2015
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 19. mars 2015

Ola Elvestuen

Nikolai Astrup

leder

ordfører