Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 25. mars 2015

Anniken Huitfeldt

Liv Signe Navarsete

leiar

ordførar