Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Dette dokument

  • Innst. 226 S (2014–2015)
  • Kildedok: Meld. St. 10 (2014–2015)
  • Dato: 08.04.2015
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. april 2015

Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande

leder

ordfører