Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Meld. St. 10 (2014-2015), Innst. 226 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.04.2015 Innst. 226 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2015