Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om å endre ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 15. april 2015

Svein Harberg

leder og ordfører