Representantforslag om å endre ordningen med merverdikompensasjon for idrettsanlegg

Dokument 8:22 S (2014-2015), Innst. 241 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge, Marit Arnstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 16.04.2015 Innst. 241 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om å endre ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg. Ingen av forslagene fikk flertall, derimot vedtok Stortinget enstemmig følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen vurdere om ordningen for merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg kan gjøres mer forutsigbar, herunder en endring fra rammestyrt til regelstyrt ordning, og melde tilbake til Stortinget på egnet måte, senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016"

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2015