Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. mai 2015

Geir Pollestad

Pål Farstad

leder

ordfører