Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse – Årsmelding 2014

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 2. juni 2015

Martin Kolberg

Bård Vegar Solhjell

leder

ordfører