Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Opplysningar om søkjaren

Pensjon

Nr.

Namn

Alder ved avskjeden (for etterlatne, noverande alder)

Tenestestad

Vedteke

Pr. mnd.

Gitt frå

Merknad

Utanriksdepartementet

1

Sangwar Ngamcharoen

83

Bangkok

12.12.2014

1774

1.07.2014

2

Anne-Birgitte Stolz

67

Bogota

12.12.2014

SPK

1.11.2014

Tilleggstid

3

Shafi Ur Rehanm

61

Islamabad

19.12.2014

904

1.10.2015

4

Milena Anelli Salmaso

84

Geneve

10.3.2015

3721

1.08.2014

5

Charles Ssenyange

61

Kampala

10.3.2015

2535

1.12.2016

6

Wafeya Rizkallah

65

Kairo

21.4.2015

6197

1.09.2014

7

Anwar Inayat

39

Islamabad

19.5.2015

231

1.04.2014

8

Enam Abdel Monem

65

Kairo

19.5.2015

1136

1.12.2014