Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Dette dokument

  • Innst. 382 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 114 S (2014–2015)
  • Dato: 11.06.2015
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 18

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. juni 2015

Ola Elvestuen

Per Rune Henriksen

leder

ordfører