Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2016

Dette dokument

  • Innst. 17 S (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 1 S (2015–2016)
  • Dato: 04.12.2015
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 6

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Fremskrittspartiet, Harald T. Nesvik, Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på svalbardbudsjettet.

Nedenfor følger en oversikt over forslag til utgifter og inntekter i svalbardbudsjettet fordelt på kapitler slik de fremkommer i Prop. 1 S (2015–2016).

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. desember 2015

Anniken Huitfeldt

Regina Alexandrova

leder

ordfører