Innstilling fra finanskomiteen om lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 3. november 2015

Hans Olav Syversen

Irene Johansen

leder

ordfører