Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om barnefattigdom

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 24. november 2015

Arve Kambe

Rigmor Aasrud

leder

ordfører