Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 7. desember 2015

Kari Kjønaas Kjos

leder og ordfører