Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 16. februar 2016

Martin Kolberg

leder og ordfører