Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama (BERIKTIGET)

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 7. april 2016

Geir Pollestad

leder og ordfører