Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. april 2016

Helge André Njåstad

Stein Erik Lauvås

leder

ordfører