Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 12. mai 2016

Geir Pollestad

Pål Farstad

leder

ordfører