Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om behandling av barn og unge som begår overgrep

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 31. mai 2016

Anders B. Werp

Kari Henriksen

fung. leder

ordfører