Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung og Freddy de Ruiter om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 2. juni 2016

Kari Kjønaas Kjos

Kjersti Toppe

leder

ordfører