Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Dette dokument

  • Innst. 44 S (2016–2017)
  • Kildedok: Dokument 3:12 (2015–2016)
  • Dato: 15.11.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 9
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 15. november 2016

Martin Kolberg

Michael Tetzschner

leder

ordfører