Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Dokument 3:12 (2015-2016), Innst. 44 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 44 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon om myndighetenes arbeid for å øke antallet læreplasser. Målet med undersøkelsen har vært å klarlegge hvorfor mange søkere fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole ikke får tilbud om læreplass. Komiteen fremhever i innstillingen betydningen av hovedfunnene: at rekrutteringsbehovet i den enkelte virksomhet er den viktigste hindringen i å øke antallet læreplasser, og at opplæringstilbudet og formidlingen av søkere ikke er tilstrekkelig tilpasset behovet for arbeidskraft. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2016