Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Dette dokument

  • Innst. 190 L (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 139 L (2015–2016)
  • Dato: 14.02.2017
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 7
Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 14. februar 2017

Trond Giske

Kent Gudmundsen

leder

ordfører