Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 23. mars 2017

Ola Elvestuen

Jan-Henrik Fredriksen

leder

ordfører