Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 23. mars 2017

Geir Pollestad

Gunnar Gundersen

leder

ordfører