Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos og Ketil Kjenseth om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 30. mars 2017

Kari Kjønaas Kjos

Ruth Grung

leder

ordfører