Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Dokument 8:64 S (2016-2017), Innst. 245 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Kari Kjønaas Kjos, Tone Wilhelmsen Trøen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (V) Innstilling avgitt 30.03.2017 Innst. 245 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at vedtak nr. 483, 484 og 485 av 23. februar 2017 som Stortinget fattet ved behandlingen av Innst. 170 S (2016-2017) om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens - oppheves.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2017