Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Ingunn Gjerstad og Torgeir Knag Fylkesnes om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 30. mai 2017

Hans Olav Syversen

Siri Meling

leder

ordfører