Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 30. mai 2017

Trond Giske

Marianne Aasen

leder

ordfører