Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 30. mai 2017

Geir Pollestad

Oskar J. Grimstad

leder

ordfører