Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn)

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 1. juni 2017

Kari Kjønaas Kjos

Sveinung Stensland

leder

ordfører