Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 29. november 2017

Anniken Huitfeldt

leder og ordfører