Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon

Prop. 2 S (2017-2018), Innst. 50 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2017 Innst. 50 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2017