Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon

Prop. 2 S (2017-2018), Innst. 50 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2017 Innst. 50 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet landmaktproposisjonen. Stortinget vedtok en rekke forslag knyttet til landmakten med vekselende flertall. De meste sentrale vedtakene i saken er: Stortinget ber regjeringen legge fram en oppdatert investerings- og kostnadsplan for langtidsplanperioden 2017-20 og for hele langtidsplanperioden fram til 2034. Stortinget ber regjeringen legge til grunn en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Stortinget ber regjeringen legge frem en plan som sikrer helikopterstøtte til Hæren, herunder muligheten for alternativ supplerende kapasitet, samt sikrer økt helikopterkapasitet for spesialstyrkene. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kvalitetsreform for Heimevernet. Stortinget ber regjeringen sikre at Heimevernet har 40 000 soldater. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at landmakten skal ha en moderne stridsvognskapasitet. Stortinget ber regjeringen om en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsatt med minimum en stridsgruppe.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2017