Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 7. desember 2017

Ola Elvestuen

leder og ordfører