Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 1. mars 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører