Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Hadia Tajik, Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 01.03.2018 Innst. 152 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslaget i representantatforslaget om å endre ekteskapsloven, slik at det blir forbudt å inngå ekteskap for personer under 18 år ble ikke vedtatt. Flertallet, representantene fra Høyre, Fremskrittsparteit, Venstre og Kristelig Folkeparti, støttet intensjonen om et slikt forbud. Men viste til at regjeringen har varslet en lovproposisjon i løpet av kort tid, og at et forbud mot barneekteskap vil stå sterkere juridisk dersom det vedtas etter en ordinær lovbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2018

   Behandlet første gang i Stortinget 06.03.2018