Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Leif Audun Sande, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolene

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 6. mars 2018

Roy Steffensen

Mona Fagerås

leder

ordfører