Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. mars 2018

Karin Andersen

Masud Gharahkhani

leder

ordfører