Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 13. mars 2018

Olaug V. Bollestad

Siv Henriette Jacobsen

leder

ordfører