Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 15. mai 2018

Roy Steffensen

Jorodd Asphjell

leder

ordfører