Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 22. mai 2018

Henrik Asheim

Helge André Njåstad

leder

ordfører