Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 6. november 2018

Olaug V. Bollestad

Kjersti Toppe

leder

ordfører