Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 28. november 2018

Anniken Huitfeldt

Liv Signe Navarsete

leiar

ordførar