Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 19 (2017-2018), Innst. 81 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2018 Innst. 81 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Eksport av av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Den redgjør for eksportkontrollen med strategiske varer og teknologi, herunder omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell i 2017. Den gir en omfattende redgjørelse om regjeringens politikk på området, om regelverket, samt retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell. Stortinget mente at et strengt regelverk, åpen informasjon om eksporten og en bred debatt gjennom stortingsmeldingen, bidrar til transparens og å sikre legitimiteten til norsk eksport av forsvarsmateriell. Det ble understreket at eksportkontrollen skal sikre at forsvarsmateriell som blir utført fra Norge bare skal gå til mottakere og mottakerland som er innenfor retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av slike lisenssøknader.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 08.01.2019