Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform i oppdrettsindustrien

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 26. mars 2019

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører