Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. april 2019

Helge Orten

Dagfinn Henrik Olsen

leder

ordfører